Změny v jednotlivých verzích

verze 24.3.2 --- 3.4.2024 

 Sklady - spotřební daň

- byl přidán nový způsob výpočtu odvodu spotřební daně z benzínu nakoupeného bez SpD, který reaguje na změny v legislativě související s možností používat palivo bez SpD pouze pro zahraniční lety. 

Sklady - výdejky

- do výdejových skladových dokladů je možné vyplnit číslo zakázky z modulu "Údržba". Tím dochází k propojení těchto dvou modulů a je tak možné používat sklady jako podpůrnou evidenci pro servisní modul.


verze 24.2.1 --- 9.3.2024 

Evidence letů - záznam do letové knihy

- k času letu v noci lze nyní zapsat i počet přistání v noci (použitelné v případě, že byla část z celkového počtu přistání provedena v noci). 

 Letecká škola - záznam letu do výcvikové složky

- na záznam letu do výcvikové složky přibyl příznak "Neukončovat". Použije se, pokud byl splněn nálet v úloze, ale instruktor doporučuje ještě v úloze poračovat. Graficky se projeví tak, že jsou vybarvena pole znázorňující splněný nálet, ale není vybarven celý řádek úlohy, ukazující, že úloha je splněna. Rozhodující je zaškrtnutí příznaku v posledním zaznamenaném letu.

Finanční evidence - Fakturace - vystavená faktura

- po sestavení faktury se do záložky "Úhrady na konto" nabízí vklad ve výši doplatku faktury. Nabízená částka jde změnit na jakoukoliv jinou hodnotu.

Byly opraveny drobné chyby v různých funkcích programu.


verze 23.5.0 --- 31.12.2023 

Číselníky - Kvalifikace - hromadné prodloužení kvalifikací

- do programu byla přidána funkce, která umožní hromadně prodloužit kvalifikací na kartách lidí. Obecně je to možné u kvalifikací, které mají datumovou platnost, vhodným příkladem je například prodloužení platnosti školení provozovatele. 

Přes záložku číselníky otevřete seznam kvalifikací, vyberete kvalifikaci, kterou chcete prodloužit a stisknete tlačítko "Hromadně prodloužit". Objeví se seznam lidí, kteří mají tuto kvalifikaci na své kartě. Z tohoto seznamu můžete ještě provést výběr. Vyplňte nové datum platnosti kvalifikace a stiskněte "Prodloužit u ....". Kvalifikace bude tímto u vybraných lidí hromedně prodloužena.  

Konta - Lidé

- na kartu člověka bylo do záložky "Ostatní" přidáno pole, do kterého je možné vložit naskenovaný podpis. Ten se aktuálně vkládá do formulářů letecké školy a bude postupně doplňován na ostatní vhodná místa.

Evidence letů - záznam do letové knihy

- do záznamu letu bylo doplněno další možné členění posádky - PIC(US)

Ostatní

- byly opraveny některé chyby, zejména chyba v změně jazyka programu na anglickou verzi a rozšířen rozsah do angličtiny přeložených částí programu


verze 23.2.2 --- 13.4.2023 

Konta - Letadla - Sazby

- na kartách sazeb byla provedena úprava, která umožňuje přesněji nastavit a přímo na kartě vidět výši odměny instruktora, 1.pilota, 2.pilota a examinátora nastavené procenty z ceny hrazené pilotem.


verze 23.2.1 --- 8.4.2023 

Letecká škola - Flight Office ONLINE

- na osobní složce výcviku - záložce "Praktický výcvik" byl doplněn příznak "Student může editovat záznamy praktického výcviku na FOO". Pokud je zaškrtnutý, může svojí osobní výcvikovou složku, kterou dosud mohl na Flight Office ONLINE pouze prohlížet, student i editovat a doplňovat. Tato funkce byla doplněna na žádost uživatele s tím, že zejména na plachtařském provozu může instruktor studentům diktovat poznámky k provedeným letům a ti je mohou elektronicky zadávat do osobní složky (analogie diktování do pracovních knížek nebo papírové dokumentace).  

Konta - Letadla

- na kartě letadla - záložce "Sazby" byl doplněn příznak "Cena letů z blokových časů". Pokud jej zaškrtnete, bude pro výpočet ceny letu v přidělené sazbě použit blokový čas. Tato funkce je zamýšlena k použití například u "energeticky náročných" typů, jako je např. AN-2 nebo turbínová letadla, kdy je i mimo aktivní let významná spotřeba paliva případně z jiných důvodů.


verze 23.1.4 --- 27.2.2023 

Konta - Letadla - ceník

- v agendě letadel přibylo v horní liště tlačítko "Ceník". Po jeho stisknutí se vygeneruje souhrnný přehled sazeb a výše jejich cen pro u jednotlivých letadel. Ceník obsahuje letadla, která si vyfiltrujete. Zároveň si můžete i zvolit položky, které chcete u sazby zobrazit

Pracovní evidence

- byla odstraněna chyba, které mohla při určité kombinaci opravy a vymazání záznamu o odpracovaných hodinách, vést k chybné kumulaci odpracovaných hodin evidovaných na kartě člověka.

Údržba

- byla doplněna možnost uživatelsky definovat stanoviště údržby

- vylepšena fumkce náhledů na kalendář údržby   


verze 23.1.3 --- 20.2.2023 

Kalendář a Flight Office ONLINE 

- v kalendáři lze u obecných událostí nastavit barvu, s jakou se budou jak v kalendáři tak na ONLINE zobrazovat. 

- na formulář rezervace i obecné události přibyla možnost zaškrtnout příznak "Interní". Pokud se tak stane, zobrazují se takto označené události pouze v kalendáři programu, nezobrazují se v kalendáři ONLINE.

Letecká škola - byla opravena chyba, která v některých případech znemožňovala import externích osnov praktického i teoretického výcviku do programu

Konta - Letadla - Palivové příplatky - dialog pro výpočet a správu palivových příplatků byl doplněn o funkci "Zahrnout do základní ceny". Provedením této operace se hodnoty palivového příplatku vynulují a základní cena za letovou hodinu zůstane na hodnotě s příplatkem. Výsledkem tedy je trvalé zvýšení ceny za letovou hodinu o palivové příplatky.


verze 23.1.2 --- 10.2.2023 

Flight Office ONLINE 

- v nabídce „Zápisník pilota letounů“ je možné zvolit druh letadla, pro který chcete zápisník sestavit

- v nastavení programu „Soubor - Nastavení - Flight office ONLINE“ jsou doplněna tlačítka „Texty změny stavu konta“ a „Texty změny informací provozovatele“. Zde lze nastavit texty e-mailů, které rozesílá ONLINE uživatelům při změně stavu konta nebo rozesílání informací od provozovatele. Pro změnu textů je nutné odeslat data na ONLINE.

Konta - Lidé

Na kartu člověka - záložku „Konto“ - bylo doplněno pole pro „Fakturační adresu“ - označeno „Fakturovat na“. Pokud toto pole vyplníte z agendy „Organizace“, bude do faktury vytvořené z aktivity konta člověka jako adresa odběratele doplněna tato fakturační adresa. Účelem této úpravy je zjednodušit jednak možnost u jednotlivce zaevidovat fakturaci na jinou adresu a usnadnit její provedení v případě, kdy se lety pilota fakturují např. na jeho firmu.

Konta - Letadla

Na kartě letadla záložce „Agregáty, servis, omezení“ lze provézt pomocí tlačítka „Kontrola“ (případně „Agregáty“ pro držitele licence CAMO) kontrolu platnosti limitů. Po spuštění kontroly lze zvolit toleranci (předstih) pro zvýraznění propadlých limitů. Funkce nyní v průběhu kontroly odliší barevně limity téměř propadlé (nacházející se ve zvolené toleranci - oranžová barva) a limity propadlé (nastavený limit je překročen - červená barva).

Kalendář

Pokud bude v kalendáři u rezervace indikován červeně propadlý limit na letadle, otevřením karty letadla (stisk čtverečku vlevo od symbolu propadnutí) se karta otevře přímo do limitů a budou vyfiltrovány propadlé a téměř propadlé limity.