Změny v jednotlivých verzích

verze 23.2.2 --- 13.4.2023 

Konta - Letadla - Sazby

- na kartách sazeb byla provedena úprava, která umožňuje přesněji nastavit a přímo na kartě vidět výši odměny instruktora, 1.pilota, 2.pilota a examinátora nastavené procenty z ceny hrazené pilotem.


verze 23.2.1 --- 8.4.2023 

Letecká škola - Flight Office ONLINE

- na osobní složce výcviku - záložce "Praktický výcvik" byl doplněn příznak "Student může editovat záznamy praktického výcviku na FOO". Pokud je zaškrtnutý, může svojí osobní výcvikovou složku, kterou dosud mohl na Flight Office ONLINE pouze prohlížet, student i editovat a doplňovat. Tato funkce byla doplněna na žádost uživatele s tím, že zejména na plachtařském provozu může instruktor studentům diktovat poznámky k provedeným letům a ti je mohou elektronicky zadávat do osobní složky (analogie diktování do pracovních knížek nebo papírové dokumentace).  

Konta - Letadla

- na kartě letadla - záložce "Sazby" byl doplněn příznak "Cena letů z blokových časů". Pokud jej zaškrtnete, bude pro výpočet ceny letu v přidělené sazbě použit blokový čas. Tato funkce je zamýšlena k použití například u "energeticky náročných" typů, jako je např. AN-2 nebo turbínová letadla, kdy je i mimo aktivní let významná spotřeba paliva případně z jiných důvodů.


verze 23.1.4 --- 27.2.2023 

Konta - Letadla - ceník

- v agendě letadel přibylo v horní liště tlačítko "Ceník". Po jeho stisknutí se vygeneruje souhrnný přehled sazeb a výše jejich cen pro u jednotlivých letadel. Ceník obsahuje letadla, která si vyfiltrujete. Zároveň si můžete i zvolit položky, které chcete u sazby zobrazit

Pracovní evidence

- byla odstraněna chyba, které mohla při určité kombinaci opravy a vymazání záznamu o odpracovaných hodinách, vést k chybné kumulaci odpracovaných hodin evidovaných na kartě člověka.

Údržba

- byla doplněna možnost uživatelsky definovat stanoviště údržby

- vylepšena fumkce náhledů na kalendář údržby   


verze 23.1.3 --- 20.2.2023 

Kalendář a Flight Office ONLINE 

- v kalendáři lze u obecných událostí nastavit barvu, s jakou se budou jak v kalendáři tak na ONLINE zobrazovat. 

- na formulář rezervace i obecné události přibyla možnost zaškrtnout příznak "Interní". Pokud se tak stane, zobrazují se takto označené události pouze v kalendáři programu, nezobrazují se v kalendáři ONLINE.

Letecká škola - byla opravena chyba, která v některých případech znemožňovala import externích osnov praktického i teoretického výcviku do programu

Konta - Letadla - Palivové příplatky - dialog pro výpočet a správu palivových příplatků byl doplněn o funkci "Zahrnout do základní ceny". Provedením této operace se hodnoty palivového příplatku vynulují a základní cena za letovou hodinu zůstane na hodnotě s příplatkem. Výsledkem tedy je trvalé zvýšení ceny za letovou hodinu o palivové příplatky.


verze 23.1.2 --- 10.2.2023 

Flight Office ONLINE 

- v nabídce „Zápisník pilota letounů“ je možné zvolit druh letadla, pro který chcete zápisník sestavit

- v nastavení programu „Soubor - Nastavení - Flight office ONLINE“ jsou doplněna tlačítka „Texty změny stavu konta“ a „Texty změny informací provozovatele“. Zde lze nastavit texty e-mailů, které rozesílá ONLINE uživatelům při změně stavu konta nebo rozesílání informací od provozovatele. Pro změnu textů je nutné odeslat data na ONLINE.

Konta - Lidé

Na kartu člověka - záložku „Konto“ - bylo doplněno pole pro „Fakturační adresu“ - označeno „Fakturovat na“. Pokud toto pole vyplníte z agendy „Organizace“, bude do faktury vytvořené z aktivity konta člověka jako adresa odběratele doplněna tato fakturační adresa. Účelem této úpravy je zjednodušit jednak možnost u jednotlivce zaevidovat fakturaci na jinou adresu a usnadnit její provedení v případě, kdy se lety pilota fakturují např. na jeho firmu.

Konta - Letadla

Na kartě letadla záložce „Agregáty, servis, omezení“ lze provézt pomocí tlačítka „Kontrola“ (případně „Agregáty“ pro držitele licence CAMO) kontrolu platnosti limitů. Po spuštění kontroly lze zvolit toleranci (předstih) pro zvýraznění propadlých limitů. Funkce nyní v průběhu kontroly odliší barevně limity téměř propadlé (nacházející se ve zvolené toleranci - oranžová barva) a limity propadlé (nastavený limit je překročen - červená barva).

Kalendář

Pokud bude v kalendáři u rezervace indikován červeně propadlý limit na letadle, otevřením karty letadla (stisk čtverečku vlevo od symbolu propadnutí) se karta otevře přímo do limitů a budou vyfiltrovány propadlé a téměř propadlé limity.