Modul Obchodní provoz

https://www.airjihlava.cz/flight-office/popis-programu-navody-napoveda/obchodni-letecka-doprava

Modul "Obchodní provoz" je část programu Flight Office GA podporující vedení evidence provozovatelů komerční letecké činnosti.

Tato část nápovědy obsahuje i popis nastavení potřebného k používání systému TLB mimo obchodní provoz. Tento omezený rozsah TLB dostatečný pro použití např. pro ATO nebo ostatní letecké práce pracuje pod licencí základu programu.

Kdo má zakoupenou licenci pro modul "Obchodní provoz", může využívat následující funkce:


1. Technický deník letounu

První částí modulu je podpora systému vedení "Technického deníku letounu" (dále TLB) v plné verzi potřebné pro vedení záznamů v obchodní letecké dopravě včetně napojení na Flight Office ONLINE pro možnost online zadávání letů a jejich stahování do programu - konkrétně do části "Letová činnost" - "Technický deník".


Pro nastavení vedení TLB je potřeba provést následující úkony v různých oblastech programu.

Konta - letadla

Záložka "Základní údaje" pole "Technický deník"

- zaškrtnout "Používat technický deník" u u letadel, pro která jej chceme vést.

- do pole "Prefix" vyplnit podle uvážení údaj, který se bude používat jako předčíslí k číslu záznamu v TLB. Může to být např. číslo výtisku bloku formulářů (třeba "ATM01-"). Za něj se bude do záznamů v TLB doplňovat pořadové číslo (např. ATM01-1700001) a vznikne přehledně očíslovaná řada záznamů.

- do pole "CRS/MS" můžete vyplnit číslo dokladu, podle kterého posádky kontrolují limity letadla.

- vyplnit jednotky používané pro evidenci množství paliva a oleje. Tyto jednotky lze nadefinovat v číselníku, který je dostupný po stisknutí tlačítka vedle pole pro jejich zadávání.


Konta - lidé

Záložka "Ostatní"

- vyplnit číslo průkazu pilota případně mechanika pro potřeby doplňování TLB.

Záložka Flight Office ONLINE pole "Technický deník"

- zaškrtnout u zvolených lidí povolení zadávat lety do TLB přes Flight Office ONLINE (kdo nemá tuto volbu zaškrtnutou, tomu se nabídka TLB na ONLINE vůbec nezobrazí)


Konta - organizace

Záložka Flight Office ONLINE, pole "Technický deník"

- zaškrtnout, zda bude organizaci povoleno zadávat lety do TLB přes Flight Office ONLINE (pokud nemá tuto volbu zaškrtnutou, tak se nabídka TLB na ONLINE vůbec nezobrazí)


Nastavení programu

Flight Office ONLINE

- nastavte, zda se má obecně na FO ONLINE zobrazovt ikona pro zadávání TLB

Uživatelé a nastavení jejich práv

- nastavte uživatelům Flight Office oprávnění pro AOC - TLB


Tiskové výstupy spojené s TLB

- v "Letová činnost - Motorová kniha" byly tiskové sestavy byly o možnost tisknout TLB

- v "Letová činnost - Technický deník" byla doplněna sestava "Přehled letů", která umožňuje tisknout lety stažené z ONLINE ještě před uložením letových úseků do motorové knihy (od verze 18.0.1)2. Doba posádek ve službě

..... na funkci pracujeme