Školení

Uživatelům programu Flight Office GA i případným zájemcům o jeho využívání nabízíme školení pro práci s programem.

Po zkušenostech z minulých let, kdy jsme nabízeli hromadná školení pro široké spektrum uživatelů, bychom rádi doporučili a nabídli provedení školeni osob pracujících s programem přímo pro konkrétní subjekt, aby byl školený personál seznamován s programem, jeho ovládáním a funkcemi v takovém rozsahu, který odpovídá úrovni jeho užívání v dané firmě a konkrétnímu systému práce s programem. Menší počet zúčastněných a jednotná problematika zajisté přispěje k důkladnějšímu osvojení znalostí. Jednou z možností je uskutečnit školení formou online výuky.

Cena za provedení je 150 Kč za započatou 1/4 hodinu školení + 8 Kč za km a 60 Kč za započatou 1/4 hodinu školicího pracovníka na cestě do místa konání pokud je školení mimo Jihlavu.

V případě zájmu si termín a místo školení můžete domluvit na uvedených kontaktech. Je možné využít jak pracovní tak i volné dny.