CAMO

Modul CAMO umožňuje následující základní funkce:

  • importovat letová data CAMO zákazníků exportované z jejich Flight Office
  • pokud má CAMO zákazník Flight Office s ONLINE modulem, můžete si s jeho souhlasem stahovat nálety přímo sami
  • využít rozšířené možnosti záznamu detailů na zadaném limitu
  • seskupovat limity na kartě letadla do dvouúrovňové stromové struktury a hromadně pak tyto vhodně seskupené položky prodlužovat
  • provádět hromadnou kontrolu limitů všech evidovaných letadel
  • na základě kontroly rozesílat informace provozovatelům (majitelům, servisu - podle nastavení)
  • vytvářet a evidovat požadavky na údržbu pro servis
  • s pomocí modulu ONLINE poskytovat CAMO zákazníkům kontinuální přístup k elektronické verzi dokumentace a stavu limitů
  • sledovat dodržování termínů zasílání (importu) dat od zákazníků a případně rozeslat hromadně připomenutí jejich povinnosti poskytnout data (nálety)