Pilotní zkoušky, přezkoušení

Na základě oprávnění pověřené osoby je u nás možné absolvovat zkoušky a přezkoušení pro získání nebo prodloužení oprávnění a kvalifikací na letounech, TMG a ultralehkých letadlech v rozsahu uvedeném níže.

Pověření examinátora - CZ/CRE(A)072:
Licence inspektora provozu LAA ČR:


zk-examcaa
zk-inspull


LETOUNY
Přezkoušení odborné způsobilosti - SEP land nebo TMG1200,-Kč
Přezkoušení odborné způsobilosti - MEP land, AN-21500,-Kč
Administrativní prodloužení kvalifikace - SEP land400,-Kč
Přezkoušení pro získání kvalifikace - PAR2000,-Kč
ULL
Teoretické zkouška pilota400,-Kč
Praktické zkouška pilota600,-Kč
Smluvním střediskům pilotního výcviku ULL je z ceny pilotních zkoušek poskytována sleva 25%.
Výcvik pro získání kvalifikace VLEKAŘ2500,-Kč
Výcvik pro získání kvalifikace VYSAZOVAČ2500,-Kč
Přezkoušení pro získání kvalifikace ŘÍZENÉ LETY VFR1500,-Kč

V cenách nejsou zahrnuty náklady na použité letadlo a cestovní náklady pro případ konání přezkoušení (výcviku) mimo LKJI. Pro ostatní přezkoušení nebo jiné případy bude cena stanovena dohodou