Fotografické a rekognoskační lety

Firma Air Jihlava - service s. r. o. nabízí pro firmy i soukromé osoby šikmé i kolmé letecké snímky:

  • obcí a jejich částí,Zlatá lyže, Nové Město na Moravě
  • jednotlivých domů,
  • pozemků,
  • vodních toků a ploch,
  • historických center měst,
  • historických, přírodních a jiných památek,
  • liniových staveb,
  • jinak nepřístupných oblastí.

Dále zajišťujeme následné zpracování, např. do map apod.

Možné využití také pro fotografické záznamy různých kulturních, sportovních, společenských nebo soukromých akcí.

Při pořizování a zpracování leteckých snímků spolupracuje naše firma s vybranými profesionálními fotografy, kteří poskytují služby leteckého snímkování.