Dovoz a registrace letadel

Air Jihlava - service s.r.o. nabízí zájemcům o zakoupení letadla služby spojené se zakoupením, dovozem a uvedením letadla do provozu v České republice.

Obchodní podmínky realizace dovozu nebo nákupu letadla a jeho registrace do leteckého rejstříku ČR.

Podle typu letadla nabídneme zákazníkovi paušální částku, za kterou provedeme následující práce:

 • průzkum trhu nabízených letadel, vytipování vhodného stroje a po dohodě se zákazníkem vyhodnocení technických parametrů a vytvoření předběžné kalkulace nákladů na dovoz a uvedení do provozu.
 • předkupní prohlídku (v pevné ceně je zahrnuta prohlídka max.dvou letadel)

Pozn.: Vyhrazujeme si právo stanovit a fakturovat dílčí paušální cenu za provedení předkupní prohlídky. První dvě fixní ceny za předkupní prohlídky se odečtou z celkové pevné ceny a rozdíl bude zákazníkovi naúčtován, pokud bude obchodní případ realizován v plném rozsahu této nabídky. Další případné požadované předkupní prohlídky budou realizovány za nabídnutou fixní cenu, která již nebude mít vliv na výši doplatku za dokončení prací v plném rozsahu nabídky. Pro pevnou částku za předkupní prohlídku platí obecná pravidla této nabídky.

 • zajištění předběžné registrační značky.
 • deregistraci ve státě původu (v ceně pouze u zemí EU).
 • zpracování podkladů pro případné celní řízení - při dovozu mimo EU.
 • vypracování všech podkladů a žádostí potřebných pro registraci letadla v ČR.
 • vyřízení zákonného a havarijního pojištění letadla (v případě přání zákazníka).
 • zápis do leteckého rejstříku ČR.
 • zajištění prohlídky technikem ÚCL, vystavení OLZ, ARC a hlukového certifikátu.
 • vystavení žádosti o povolení radiostanice.
 • převydání potvrzení o údržbě.
 • kontrolu a vypracování kompletních dokladů k letadlu, seznamy limitovaných dílů, AD, SB status atd. V případě, že letadlo zůstane v CAMO Air Jihlava, je tímto pokryt poplatek za zařazení do CAMO - potřebná dokumentace je tímto vypracována.

Paušální částka nezahrnuje:

 • náklady na požadovanou cestu k prohlídce letadla - účtuje se podle skutečných nákladů podle níže uvedeného ceníku + letenky, auta, ubytování, stravné, cestovní pojištění apod.
 • náklady spojené s přepravou letadla do ČR.
 • cenu zákonného a havarijního pojištění letadla.
 • poplatky pro úřady (exp. OLZ, deregistrace, zápis do LR, OLZ, ARC, hluk, rdst atd.).

Stávající výše poplatků (sazby platí pro letouny do 5700 kg): 

Úřad pro civilní letectví 

Přidělení letadlové adresy
500,-Kč
Zápis do leteckého rejstříku
3000,-Kč
Vydání OLZ a ARC
10000,-Kč
Vydání hlukového certifikátu
4000,-Kč
Český telekomunikační úřad 

 Vystavení povolení radiostanice
 3000,-Kč
 • administrativní vícepráce, např. doplnění chybějících částí příruček atd.
 • potřebný administrativní materiál, šanony, desky atd.
 • náklady na překlady smluv, ověření kopií, kopírování apod.
 • poplatky spojené s případným celním řízením.
 • materiál pro zajištění technického stavu letadla, vybavení nebo dokumentace.
 • práce přímo spojené se zajištěním technického stavu letadla nebo s údržbou (účtují se zvláštní nabídkou servisu).

Ceník ostatních vybraných prací (za hodinu práce, pilot za hodinu letu): 

Technik na místě předkupní prohlídky mimo paušál
1200,-Kč
Pilot
1200,-Kč
Technik - ostatní práce
720,-Kč
Pracovník na cestě, čekání pilota
270,-Kč
Mechanik
540,-Kč
Ostatní administrativní práce
390,-Kč

Toto jsou základní a obecná pravidla pro realizaci dodávky dovozu letadla do ČR zajišťované naší společností. Pro každý jednotlivý případ od nás obdržíte konkrétní nabídku, která bude reflektovat specifické podmínky konkrétného dovozu.

V případě zájmu o naše služby nás prosím kontaktujte.