Základní informace, členění

fo01Flight Office GA je komplexní systém, který umožňuje uceleně evidovat většinu činností potřebných pro provoz letecké firmy. Zejména s ohledem na to, že ne každý provádí všechny činnosti, byl systém rozdělen na dále uvedené placené části a funkce. To umožňuje uživatelům zakoupit si rozsah, které odpovídá jejich potřebám.

Základ programu obsahuje tyto části:

 • konta (karty) - lidí, letadel, organizací a ostatní.
 • letová činnost - evidence motorového a plachtařského létání
 • technický deník letounu - základní verze pro potřeby mimo obchodní leteckou dopravu
 • export letů - funkce, pomocí které může provozovatel exportovat nálety letadel do smluvní CAMO organizace nebo servisu a exportovat přehled letů pronajímateli letadla (to vše za předpokladu, že protistrana používá stejný software).
 • finanční evidenci - možnost vkládat interní, bankovní a pokladní pohyby na konta.
 • podpora pro evidenci DPH z letů - vytváří podklady pro odvod DPH u sportovních organizací - plátců DPH.
 • fakturaci - systém fakturace s čerpáním podkladů ze všech částí.
 • statistiky - možnost vytvářet přehledy a grafy
 • podpůrnou evidenci - číselníky, letové sazby a ostatní potřebná nastavení.

Víceuživatelský přístup je funkčnost, která umožňuje:

 • zadat neomezené množství uživatelů programu na úrovni správců a nastavit jim přístupová práva podle potřeby.
 • nastavit jednotlivým evidovaným osobám (např. pilotům) na jejich kartách tzv. individuální přístup, který jim umožní přihlásit se do programu a vidět svoje údaje bez možnosti jejich změny.

Sklady - základní rozsah

je obecně nastavitelná struktura skladů s funkcemi připravenými zejména pro evidenci leteckých pohonných hmot, sledování spotřeby letadel, evidenci spotřební daně z LPH a generováním podkladů pro její odvod.

Sklady - rozšířená evidence

rozšíření skladové evidence o možnost detailní evidenci náhradních dílů na letadla (výrobní čísla atd.) s návazností na ostatní části programu. Určeno zejména pro menší servisní organizace.

Kniha para

je speciální evidence seskoků parašutistů se všemi specifickými funkcemi vztahujícími se k této činnosti. Je napojená na motorovou knihu a finanční evidenci.

Pracovní činnosti

umožňuje zaznamenávat pracovní činnost evidovaných lidí (např. pro potřeby klubů). Vede přehledy odpracovaných hodin a případně zpracovává podle nastavených parametrů odměny za vykonanou práci nebo postihy za nesplněnou pracovní povinnost.

Kalendář a Flight Office ONLINE

je webový partner - nadstavba - programu. Umožňuje uživatelům sledovat na webových stránkách přehled svých náletů a seskoků, stav finančního konta a platnost svých kvalifikací, dostávat informace od provozovatele a pomocí kalendáře si rezervovat lety, sledovat termíny důležitých událostí, akcí apod.

CAMO

je skupina rozšířených funkcí v oblasti sledování náletů řízených letadel s možností importovat lety od provozovatelů, provádět hromadné kontroly limitů řízených letadel, informovat zákazníky CAMO o stavu údržby a vystavovat potřebné doklady. Je rozvíjena pro profesionální použití v CAMO organizacích.

Objednávky

je modul, který umožňuje evidovat, zobrazovat v kalendáři a dále pracovat s objednávkami letů. Jedná se o evidenci pro komerční společnosti, které prodávají, provádějí nebo případně organizují např. vyhlídkové lety. Evidence objednávek je plně synchronizovaná s Flight Office ONLINE a součástí modulu je i doplněk pro webové stránky, který umožňuje přímou objednávku letu z webu do programu evidence ve Flight Office.

Letecká škola

Umožňuje komplexní a přehledné vedení dokumentace letecké školy v elektronické podobě. Je sestaven tak, že může sloužit pro vedení všech druhů výcviku počínaje výcvikem v ATO pro letouny, střediskem pilotního výcviku pro ULL a konče např. výcvikem pilota kluzáků.

Obchodní provoz

Modul s funkcemi pro podporu specifických činností potřebných pro provozování komerčního létání, jako je například plná verze technického deníku letadel včetně možnosti jeho online vedení, sledování doby pilotů ve službě a další.

flightoffice-logo