Modul Údržba letadel

Komplexní část programu pokrývající naprostou většinu činností potřebných pro elektronické vedení zakázek v údržbové organizaci, včetně speciálního doplňkového programu pro ulehčení evidence vedené personálem.

V ceně pořízení modulu jsou práce potřebné pro instalaci programu v provozovně uživatele a jeho uvedení do provozu (mimo cestovních nákladů).

Seznámení s modulem provádíme individuálně pro každého zájemce.

Jaké hlavní funkce vám modul zajistí a umožní?

  • rychle založit servisní zakázku a začít s ní pracovat
  • plánovat zakázky na jednotlivá pracoviště včetně přidělení mechaniků a to vše v samostatném kalendáři
  • pomocí komunikace s modulem CAMO a jeho funkcí "Požadavek na údržbu" naplnit zakázku seznamem požadovaných prací na letadle včetně postupových listů jednotlivých činností
  • napojit se na sklady účetního SW POHODA a snadno vydávat skladové zásoby do zakázky
  • do zakázky se automaticky promítají ostatní výdajové položky z POHODY zadané v účetním systému ke konkrétní zakázce
  • kompletní vedení cen za prováděné práce jak v hodinových tak fixních položkách
  • evidenci práce mechaniků
  • automatickou archivaci fotodokumentace přímo k zakázce
  • snadné a rychlé vystavení faktury v systému POHODA
  • a mnoho dalších užitečných a příjemných drobností.