Installation, settings, lists

Instalace programu.

Stažením instalační sady FOinstal_latest.zip získáte ZIP soubor, který obsahuje soubory Setup.exe a SetupMSI.msi. Pokud máte na svém počítači nainstalován software Microsoft .NET Framework 4.0, můžete pro instalaci programu spustit soubor SetupMSI.msi, pokud nemáte nebo si nejste jistí, spusťte pro instalaci soubor Setup.exe. Pro instalaci pomocí Setup.exe musí být počítač připojen k internetu.

Odkaz na stažení .NET Framework 4.0. http://www.microsoft.com/cs-cz/download/details.aspx?id=17718


První spuštění:

Program spustíte pomocí ikony Flight Office GA, která se vytvoří na ploše. Při spuštění požaduje program heslo základního uživatele (admin), které je nastaveno na "1234". Toto heslo a parametry uživatele admin si následně můžete změnit v záložce "Soubor - Nastavení - Uživatelé". Při každém spouštění programu se také objevuje volba jazyka programu - angličtina nebo čeština. V "Soubor - Nastavení - Jazyk" je možné nastavit jazyk a po zrušení zaškrtnutí příznaku "Zobrazovat volbu při startu" se program na jazyk ptát nebude (v Možnostech bude vždy možné jej změnit).

Po prvním spuštění doporučujeme vyplnit v "Soubor - Nastavení - Místní nastavení" údaje o uživateli programu, povinný údaj je IČO.

Pro aktivaci licenčního klíče na konkrétním počítači stačí využít nabídku při spuštění programu nebo aktivaci provést z nabídky "Soubor - Informace - stáhnout licenční klíč ze serveru".


Instalace na další počítače pro práci v síti:

- nainstalujte program na základním počítači - viz výše.

- nastavte sdílení u složky, kde je nainstalován program a složky, jsou uložená data

- z dalšího počítače v síti, na kterém chcete zpřístupnit Flight Office, vstupte pomocí programu "Průzkumník" nebo "Total Comander" do adresáře s Flight Office na hlavním počítači a vytvořte na ploše pobočky zástupce souboru "FlightOffice.exe"

Upozornění !! Microsoft .NET Framework 4.0 musí být nainstalován na každém počítači, na kterém Flight Office 2012 pracuje, tedy i na každém počítači v síťovém provozu FO2012. Pokud tomu tak není nebo si nejste jistí, spusťte na počítači v síti soubor Setup.exe a nechte Microsoft .NET Framework 4.0 nainstalovat. V případě této Možnosti 1 není nutné po instalaci Microsoft .NET Framework 4.0 instalovat samotný Flight Office 2012. Pro instalaci pomocí Setup.exe musí být počítač připojen k internetu.

- pomocí vytvořeného zástupce spusťte program - bude pracovat v DEMO režimu

- v záložce "Soubor - Nastavení - Datová nastavení" nasměrujte cestu k datům na základní počítač

- aktivujte licenční klíč pro uvedení do plného rozsahu. Výhodou tohoto postupu je, že se následné změny a inovace programu provádějí pouze na jednom místě - v základním počítači.


Objednání licencí:

Po instalaci je program v DEMO režimu (počet záznamů je omezen na 30, některé zvlášť placené funkce nejsou v provozu). Licenci můžete objednat přímo z programu. Zvolte záložku "Soubor - Informace", stiskněte "Objednat licenci", vyplňte požadované údaje a vyberte části programu, které chcete objednat. Objednávku můžete rovnou odeslat mailem nebo objednávkový soubor uložte a následně pošlete mailem (na flightoffice@airjihlava.cz). Na základě vaší objednávky vám bude vystavena faktura dle ceníku a po její úhradě vám bude vygenerována licence, která bude dostupná pro online aktivaci licenčních klíčů na jednotlivých počítačích.

Pro aktivaci licenčního klíče na konkrétním počítači stačí využít nabídku při spuštění programu nebo aktivaci provést z nabídky "Soubor - Informace - stáhnout licenční klíč ze serveru".

V případě, že by váš počítač nebyl připojen k internetu, vám licenční klíč na základě požadavku pošleme e-mailem jako soubor v příloze. Soubor uložíte kamkoliv na disk, v programu na záložce "Soubor" nastavením cesty k souboru pomocí nabídky "Licenční klíč v souboru" a stiskem tlačítka "Importovat" uvedete program do plného provozu.


Rychlé nastavení pro zahájení práce s programem

1. "Soubor - Nastaveníi - Místní nastavení" - vyplňte údaje o uživateli programu, povinný údaj je IČO. Více o dalších možnostech nastavení níže v této nápovědě.

2. "Číselníky - Letové sazby" - založte alespoň jednu sazbu, doporučujeme např. sazbu "Z" název "Zadarmo". Více informací níže v této nápovědě - Číselníky.

3. "Číselníky - Druhy letadel" - založte následující základní druhy letadel:

 • Letoun - M
 • Kluzák - P
 • Motorový kluzák - P / - M v případě, že budete chtít MK zapisovat do motorové knihy
 • UL letoun - M

Více informací níže v této nápovědě - Číselníky.

4. "Číselníky - Typy letadel" - zadejte alespoň jeden typ letadla, který budete později zadávat do evidence "Konta - Letadla". Více informací níže v této nápovědě - Číselníky.

5. "Konta - Organizace" - do této evidence založte pod indexem, který si zvolíte, organizaci s názvem a údaji firmy, kterou jste zadali do místního nastavení. Toto konto bude základní protiúčet pro finanční pohyby realizované v programu, pokud se nerozhodnete založit další strukturu ostatních kont, která budou pro tyto účely sloužit. Více o kontech v nápovědě Konta.


Hlavní centrum pro nastavení funkcí programu naleznete v "Soubor - Nastavení"

- místní nastavení - vyplňte podle potřeby minimálně IČO/RČ. Pokud provozujete i FO ONLINE, povinným údajem je také email.

- finanční nastavení - vyplňte údaje podle potřeby. Umožňuje mimo jiné zvolení způsobu zaokrouhlování cen letů a DPH (celá čísla, dvě desetinná místa atd.). Více informací v nápovědě Finanční evidence

- hlavní knihy - výchozí nastavení pro hlavní knihy (vaše volby se budou v hlavních knihách předvyplňovat). Konkrétní nastavení jsou detailně popsána v nápovědě Hlavní knihy.

- Flight Office ONLINE - nastavení pro ONLINE. Více informací o konkrétních položkách najdete v nápovědě Kalendář a ONLINE.

- kalendář - můžete nastavit automatickou synchronizaci kalendáře, emailová oznámení o rezervacích a pracovní dobu.

upozorňovat na konflikty zdrojů - pokud je příznak zaškrtnutý, program upozorní na situaci, kdy je v kalendáři např. jeden instruktor zapsaný ve 3 letadlech najednou. pracovní doba - po vyplnění bude kalendář zobrazovat automaticky při otevření tento čas (viz. nápověda pro Kalendář). - nastavení emailu - můžete nastavit způsob komunikace s e-mailem.

- upozornění - nastavení upozornění na blížící se konce platností kvalifikací apod.

- texty emailů - možnost přednastavit si texty posílaných emailů (jedná se o text emailu, který se bude posílat CAMO organizaci/servisu spolu s exportovanými údaji).

- jazyk - volba jazyka (Angličtina/Čeština). Po zaškrtnutí příznaku "Zobrazovat výběr při startu" se bude program na jazyk ptát při každém zapínání.

- ostatní - nastavení vyhledávání textu.

- správa uživatelů - můžete nastavit více uživatelů a detailně spravovat jejich přístup k editaci různých částí programu, a to od pouhé možnosti prohlédnout si stav vlastního konta přes možnost zápisu letů až po kompletní práva administrátora.

Další konkrétní nastavení některé části programu naleznete v nápovědách k dané části.


Další nastavení - záložka "Nástroje" na horním panelu

- správa období - možnost vytvoření nového období a uzavření starého. Pokud v daném roce existují záznamy, nelze jej editovat ani mazat.

- provedení kontroly - program provede kontrolu platnosti pilotních průkazů, kvalifikací, stavů kont a limitů letadel a ukáže seznam propadlých kvalifikací apod. s datem, kdy skončila jejich platnost. Výsledek kontroly lze odeslat emailem. Před odesláním zprávy je možné vyfiltrovat, které záznamy chcete odeslat (např. pouze kvalifikace jednoho člověka). Také lze výsledek vytisknout.

- uzamknout k datu - vyberte datum a záznamy staršího nebo stejného data jako zadané bude možné editovat jen se zvláštním povolením a vždy se zobrazí upozornění. Nižší úrovní tohoto zámku je "Pracovní zámek", který je možné uplatnit na označených záznamech po stisknutí pravého tlačítka myši. Po zamčení se objeví symbol zámku ve sloupci vlevo u příslušného záznamu. Stejným způsobem lze data odemknout. Data zamčená pracovním zámkem mohou bez upozorňování otevírat uživatelé s příslušným právem v nastavení, ostatním jsou nedostupná. Pokud nový/upravovaný záznam spadá do uzamčeného období, nelze jej uložit.

- změna hesla - nastavení hesla přihlášeného uživatele.

- konsolidace stavů kont - přepočítání veškerých finančních pohybů a náletů. Opraví případné chyby způsobené např. pádem počítače nebo softwaru při zadávání.

- zkomprimovat a opravit databázi - provede defragmentaci databáze, zkomprimuje ji a opraví v ní případné chyby.

- datová nastavení - je možné vybrat, do kterého adresáře (a na který počítač) se budou ukládat databáze a také tento adresář zaheslovat.


Horní panel nástrojů - základní nabídka voleb platící pro všechny části programu:

Pohledy

Do horního panelu nástrojů všech základních nabídek bylo doplněno pole "Pohledy". Pohledem je nazvána možnost uložit pod zvoleným názvem použité nastavení filtru (pokud je v dané nabídce v provozu), počtu a pořadí sloupců a nastavení filtrů jednotlivých sloupců.

Doporučený postup - příklad pro použití v motorové knize:

- zvolte zobrazení maximálního počtu sloupců, které je efektivní zobrazit, a odstraňte všechny filtry

- zvolte tlačítko "Nový pohled" a uložte stávající nastavení např. pod názvem "00 Všechny záznamy" (jednotlivé pohledy se řadí podle názvu, takže je vhodné zajistit jejich řazení číslicemi na počátku názvu).

- nyní vytvořte například pohled nazvaný "01 Fakturovat": otevřete Filtr a zvolte příznak "Fakturováno" (tím by se zobrazily vyfakturované záznamy) a vedle příznak "Negace". Ikona filtru zčervená.Toto nastavení uložte jako nový pohled "01 Fakturovat". Kdykoliv v budoucnu stisknete pohled "01 Fakturovat", zobrazí se zvolené nastavení.


Obnovit

Příkaz k aktualizaci údajů, aby se projevily všechny změny.

Přizpůsobit šířku sloupců

Všechny sloupce se rozšíří tak, aby se do nich vešly celé všechny příslušející informace.

Export do…

Program umožňuje (letů, záznamů v knize, dokladů, skladových zásob - cokoli dle potřeby uživatele) exportovat do formátu pdf, xls, xlsx a csv. S takto vzniklými soubory lze v editoru konkrétního formátu pracovat jako s kterýmkoli takovým souborem.

Filtry 

- dostupné pro konta lidí a letadel, motorovou a plachtařskou knihu a interní pohyby, banku, pokladnu.

Pro snazší orientaci v záznamech je možné filtrovat, které chci zobrazit. Jsou dva způsoby filtrování - pomocí tlačítka "Filtr" (dostupné pouze pro výše zmíněný výčet) a výběr podle nadpisů sloupců (dostupný pro většinu záznamů).

Pomocí "Filtr":

Pokud na ikonku kliknete, objeví se soupis příznaků, jejichž zaškrtnutí způsobí zobrazení pouze kont s odpovídajícími údaji. Pokaždé, když zaškrtnete příznak, můžete ze seznamu vedle něj vybrat konkrétní údaj (např.: příznak "Kvalifikace, údaje "ICAO English Level 5). Pokud vedle vybraného údaje zaškrtnete navíc příznak "Negace", objeví se naopak konta, která danou vlastnost nemají. Pokud je nějaký filtr používán, ikonka filtru zčervená.

Ve spodní části pod databázi se nachází součtové pole, které reaguje na aktuální nastavení filtru a ukazuje aktuální součet vybraných údajů. U některých hodnot (počet startů, součet financí) si můžete přes pravé tlačítko změnit funkci "SUMA", která je přednastavena na jinou z nabídky (např. "PRŮMĚR). Toto nefunguje u náletů z důvodu zvláštního formátu hh:mm přes 24 hodin.

Pomocí nadpisů sloupců:

Když si zobrazíte např. seznam letů a nejedete myší na kterýkoli nadpis sloupce, který vás zajímá, objeví se na pravé straně letu šipka, pod kterou následně můžete zaškrtávat volby, podle kterých se mají lety zobrazit (např. zaškrtnete 3 konkrétní piloty z 30 evidovaných, období od 1. 1. do 1. 10. 2012 a pilotní funkci "Sólo" a zobrazí se pouze lety, které splňují všechny zadané podmínky).

Zálohování 

záložka "Soubor" - "Zálohování")

Pomocí této funkce se všechna data z programu Flight Office 2012 umístí do jednoho ZIP archivu. Ten je pak možné uložit kamkoli do Vašeho počítače, počítačové sítě nebo na přenosný paměťový disk. Pomocí funkce "Obnovení dat" lze pak data do programu přenést zpět. V sekci "Nástroje a nastavení - Správa uživatelům" lze některým uživatelům (pokud používáte funkci "Víceuživatelský přístup" povolit vytváření záloh nebo obnovování dat (tyto funkce jsou ve správě uživatelů zadané odděleně).

- vytvořit zálohu - vyberte, kam se má soubor uložit a stiskněte tlačítko "Zálohovat".

- obnovit ze zálohy - vyberte v počítači soubor se zálohou a stiskněte tlačítko "Obnovit".

- připomenutí zálohování - pokud zaškrtnete příznak "Připomínat zálohování při ukončení programu", program vás při každém ukončení požádá o zálohování dat. Při zaškrtnutí se povolí volba "Připomínat každý _ den", kde můžete zvolit, jak často má program při ukončení zálohování připomínat. Každý uživatel si může interval upozornění nastavit jinak, datum poslední zálohy ale uvidí všichni stejné, nehledě na to, kdo ji provedl.


Číselníky

Najdete je v horním panelu, většinou se dají ještě editovat např. v kontech nebo v hlavních knihách. Dají se zde přidávat a editovat letové sazby, kvalifikace, úlohy letů apod. Do číselníků lze zanést údaje, které chcete přidávat do různých dalších záznamů, budou se opakovat a je k nim třeba i doplnit několik dalších údajů. Příklad: kvalifikace - kvalifikaci přidávám k více kontům a navíc k ní potřebuji mít přiložené údaje o platnosti a omezení. Díky číselníkům nemusím tyto údaje zadávat znovu u každého konta - jednou vytvořím kvalifikaci s potřebnými údaji a pak už ji jen vybírám ze seznamu při přidávání ke konkrétnímu kontu.

Při začátku používání programu je důležité zadat nejméně údaje zmiňované výše jako základní nastavení programu.

Při používání programu sami uvidíte, které číselníky a v jakém množství budete potřebovat a které nikoli.

Na obrázcích doprovázejících nápovědu je vždy znázorněné zadávání nového číselníku v případě, že se zadává přes nové okno. Pokud tedy není na obrázku uvedeno něco jiného, znamená to, že tlačítko přidat pouze zpřístupní pole v již otevřeném okně správy číselníků.


Druhy číselníků:

letové sazby - správa sazeb letů, lze je libovolně přidávat, odstraňovat a upravovat.

 • označení - pro rychlou orientaci vyberte krátké číselné nebo písmenové označení.
 • název - zadejte.
 • sazba DPH - podle ní se bude při zadání konkrétní sazby vypočítávat cena letu bez DPH.

sazby seskoků - správa sazeb seskoků, lze je libovolně přidávat, odstraňovat a upravovat.

 • označení - pro rychlou orientaci vyberte krátké číselné nebo písmenové označení.
 • název - zadejte.
 • sazba DPH - podle ní se bude při zadání konkrétní sazby vypočítávat cena seskoku bez DPH.

osobní sazby - nastavení sazeb pracovních povinností. Vytvořené sazby lze následně přiřadit evidovaným osobám a budou se podle nich zobrazovat chybějící hodiny apod. v pracovní evidenci. Lze je libovolně přidávat, odstraňovat a upravovat.

 • označení - pro rychlou orientaci vyberte krátké číselné nebo písmenové označení. 
 • název - zadejte. 
 • pracovní povinnost roční - zadejte (přes klávesnici nebo šipkami) počet hodin, které musí být odpracovány za rok. 
 • pracovní povinnost - minulé období - kolik hodin muselo být odpracováno za minulé období (pro výpočet dluhu hodin).
 • pracovní povinnost - aktuální období - kolik hodin má být odpracováno za probíhající období.

typy evidence - nabízí možnost zadat, jakým typem evidovaného osoba je (např. zaměstnanec, ve výcviku apod.) Tyto typy lze následně přiřazovat k jednotlivým evidovaným osobám. Lze je libovolně přidávat, odstraňovat a měnit.

 • typ evidence - vepište název evidence (zaměstnanec apod.) dle potřeby.
 • evidován - příznak, sloužící k rozdělení lidí na dvě skupiny (např. je možné nechat vzkaz zobrazit jen evidovaným).

průkazy - druhy průkazů, které lze přiřazovat k evidovaným pilotům. Lze je libovolně v potřebném počtu přidávat, odstraňovat a měnit. Jedinou potřebnou informací je název.

kvalifikace - seznam kvalifikací, které lze přiřazovat k evidovaným pilotům. Lze je libovolně v potřebném počtu přidávat, odstraňovat a měnit.

 • název - vyplňte.
 • poznámka - možnost textové poznámky.
 • příznak "Má časovou platnost"=Časově omezeno - pokud je tento příznak zaškrtnut, při přidávání kvalifikace k pilotovi bude vyžadováno datum konce platnosti (po tomto datu bude kvalifikace hlášena jako neplatná, pokud se nezadá, bude programem také považována za neplatnou).
 • omezení práv - zaškrtnutím příznaku při upravování kvalifikace se zpřístupní možnosti omezení pro evidovanou osobu se zadanou kvalifikací - kvalifikace bude považována za nepoužitelnou, pokud dotyčný nenalétal minimálně určitý počet letů, na které platí tato kvalifikace, za určitou dobu. Tyto údaje zapište do kolonek:
  • za posledních _ dní - vyberte pomocí šipek nebo vepište.
  • nejméně _ letů - vyberte pomocí šipek nebo vepište minimální počet povinných letů.
  • s příznakem - z nabídky vyberte, jaký příznak mají mít lety, které jsou povinné (automaticky se nabízí volba Bez příznaku).

odbornosti - zařazení v odbornosti, které lze přiřazovat k evidovaným pilotům. Lze je libovolně v potřebném počtu přidávat, odstraňovat a měnit. Jedinou požadovanou a potřebnou informací je název.

druhy letadel - slouží ke správě evidence druhů letadel, které se pak přiřazují z nabídky ke konkrétním strojům. Lze je libovolně v potřebném počtu přidávat, odstraňovat a měnit.

 • druh letadla - doplňte (např. základní typy: letoun, kluzák, motorový kluzák a UL letoun - viz. výše - ) 
 • kniha - vyberte z nabídky, do které knihy má být druh letadla zařazován (M=motorová, P=plachtařská). 
 • příznak "Simulátor" - zaškrtněte příznak, pokud se jedná o simulátor.

typy letadel - slouží ke správě evidence typů letadel, které se pak přiřazují z nabídky ke konkrétním strojům. Lze je libovolně v potřebném počtu přidávat, odstraňovat a měnit.

 • typ letadla - doplňte (např. Z-43)
 • druh letadla - vyberte z nabídky (např. kluzák). Druh již musí být založen v evidenci druhů letadel (Číselníky-Letadla-Druhy letadel).
 • počet motorů - doplňte pomocí šipek nebo vepište.
 • příznak "Sledovat cykly" - příznak, po zaškrtnutí sleduje počty nastartování turbínových motorů.

pronajímatelé - seznam pronajímatelů provozovaných letadel, které lze přiřazovat k evidovaným strojům. Lze je libovolně v potřebném počtu přidávat, odstraňovat a měnit. Jedinou požadovanou a potřebnou informací je název.

úkoly - evidence úkolů, které lze v hlavních knihách doplňovat při zápisu letu.

 • úkol - napište název úkolu, který chcete používat (např. zálet nebo aerovlek).

příznak - slouží k jednoznačnému označení letů, které musí program vyhledat pro ověření kvalifikací s omezením práv navázaným na počet provedení určitých letů. Tento příznak se do záznamu doplní automaticky, pokud do seznamu úkolů přiřadíte k názvům úkolů příslušný příznak (např. k úkolům Aerovlek, Vlek z pole, Převlek apod. dáte příznak TOWING-S). Tím zajistíte jednotné označení příslušných letů tak, aby mohl program kontrolovat omezení práv kvalifikacím, kterých se to týká. Zatím byly vytvořeny příznaky "TOWING-S", TOWING-B" a "PAR". (příznak PAR zatím navíc pro účely dle uvážení uživatelů).

typy letů - evidence typů letů, které lze v hlavních knihách doplňovat při zápisu letu.

 • typ letu - napište název letu (např. vyhlídkový) dle potřeby.
 • příznak "DPH za sportovní činnost" - označte, jak se má počítat DPH.

další typy letů - seznam dalších typů letů, které lze přiřazovat letům při zápisu do hlavních knih. Jedná se o další nepovinné upřesnění letu. Lze je libovolně v potřebném počtu přidávat, odstraňovat a měnit. Jedinou požadovanou a potřebnou informací je název.

úlohy - evidence úloh (druhů seskoků).

 • číslo - vepište nebo zadejte pomocí šipek. Lze podle nich lety řadit. 
 • úloha - vepište název úlohy. 
 • minimální počet seskoků - vepište nebo zadejte pomocí šipek minimální požadovaný počet seskoků před tímto. 
 • minimální výška seskoku - vepište nebo zadejte pomocí šipek minimální výšku, ze které je možné provádět editovaný seskok. Při zadávání výšky seskoku program kontroluje, aby nebyla nižší, než tato minimální výška. Pokud se tak stane, zobrazí upozornění. 
 • minimální výška otevření - vepište nebo zadejte pomocí šipek minimální výšku, ve které má být otevřen padák. způsob otevření - lze zapsat způsob otevření padáku, nepovinné.

typy padáků - umožňuje zadávat a upravovat typy padáků, které lze následně v para knize přiřazovat ke konkrétním seskokům (nepovinný údaj).

 • typ padáku - napište typ padáku.
 • popis - umožňuje přidat bližší textový popis.

typy motorů - umožňuje zadávat a upravovat typy motorů.

 • typ motoru - doplňte.
 • výrobce - doplňte. Nepovinné.
 • popis - doplňte. Nepovinné.

typy vrtulí - umožňuje zadávat a upravovat typy vrtulí.

 • typ vrtule - doplňte.
 • výrobce - doplňte. Nepovinné.
 • popis - doplňte. Nepovinné.

letiště - evidence letišť.

 • označení letiště - doplň.
 • blokové minuty před vzletem a po přistání - doplňte.
 • poznámka - umožňuje zadat nepovinnou textovou poznámku.


V případě dalších nejasností nás prosím kontaktujte na uvedeném telefonním čísle nebo emailu: