Accounts

Konta jsou částí programu, která umožňuje evidovat karty lidí, letadel, organizací a ostatních. Na každé kartě je možné velice podrobné zadání všech potřebných informací od základních údajů přes      nálety a individuální sazby až po volná pole pro potřebné poznámky. Založení potřebných kont pilotů a letadel je nezbytností pro vedení evidence hlavních knih. Na konta se také odkazuje při      každém finančním pohybu apod., protože na každé kartě jsou uvedeny informace potřebné k placení výdajů i přijímání odměn.