Air Jihlava Service

Zprostředkování nákupu letadel

Air Jihlava - service s.r.o. nabízí zájemcům o zakoupení letadla služby spojené se zakoupením, dovozem a uvedením letadla do provozu v České republice.

Obchodní podmínky realizace dovozu nebo nákupu letadla a jeho registrace do leteckého rejstříku ČR.

Podle typu letadla nabídneme zákazníkovi paušální částku, za kterou provedeme následující práce:

- průzkum trhu nabízených letadel, vytipování vhodného stroje a po dohodě se zákazníkem vyhodnocení technických parametrů a vytvoření předběžné kalkulace nákladů na dovoz a uvedení do provozu.

- předkupní prohlídku (v pevné ceně je zahrnuta prohlídka max.dvou letadel)

Pozn.: Vyhrazujeme si právo stanovit a fakturovat dílčí paušální cenu za provedení předkupní prohlídky. První dvě fixní ceny za předkupní prohlídky se odečtou z celkové pevné ceny a rozdíl bude zákazníkovi naúčtován, pokud bude obchodní případ realizován v plném rozsahu této nabídky. Další případné požadované předkupní prohlídky budou realizovány za nabídnutou fixní cenu, která již nebude mít vliv na výši doplatku za dokončení prací v plném rozsahu nabídky. Pro pevnou částku za předkupní prohlídku platí obecná pravidla této nabídky.

- zajištění předběžné registrační značky.

- deregistraci ve státě původu (v ceně pouze u zemí EU).

- zpracování podkladů pro případné celní řízení - při dovozu mimo EU.

- vypracování všech podkladů a žádostí potřebných pro registraci letadla v ČR.

- vyřízení zákonného a havarijního pojištění letadla (v případě přání zákazníka).

- zápis do leteckého rejstříku ČR.

- zajištění prohlídky technikem ÚCL, vystavení OLZ, ARC a hlukového certifikátu.

- vystavení žádosti o povolení radiostanice.

- převydání potvrzení o údržbě.

- kontrolu a vypracování kompletních dokladů k letadlu, seznamy limitovaných dílů, AD, SB status atd. V případě, že letadlo zůstane v CAMO Air Jihlava, je tímto pokryt poplatek za zařazení do CAMO - potřebná dokumentace je tímto vypracována.

Paušální částka nezahrnuje:

- náklady na požadovanou cestu k prohlídce letadla - účtuje se podle skutečných nákladů podle níže uvedeného ceníku + letenky, auta, ubytování, stravné, cestovní pojištění apod.

- náklady spojené s přepravou letadla do ČR.

- cenu zákonného a havarijního pojištění letadla.

- poplatky pro úřady (exp. OLZ, deregistrace, zápis do LR, OLZ, ARC, hluk, rdst atd.).

Stávající výše poplatků (sazby platí pro letouny do 5700 kg):

Úřad pro civilní letectví  
Přidělení letadlové adresy 500,-Kč
Zápis do leteckého rejstříku 3000,-Kč
Vydání OLZ a ARC 10000,-Kč
Vydání hlukového certifikátu 4000,-Kč
Český telekomunikační úřad  
Vystavení povolení radiostanice 3000,-Kč

- administrativní vícepráce, např. doplnění chybějících částí příruček atd.

- potřebný administrativní materiál, šanony, desky atd.

- náklady na překlady smluv, ověření kopií, kopírování apod.

- poplatky spojené s případným celním řízením.

- materiál pro zajištění technického stavu letadla, vybavení nebo dokumentace.

- práce přímo spojené se zajištěním technického stavu letadla nebo s údržbou (účtují se zvláštní nabídkou servisu).

Ceník ostatních vybraných prací (za hodinu práce, pilot za hodinu letu):

Technik na místě předkupní prohlídky mimo paušál 1200,-Kč
Pilot 1200,-Kč
Technik - ostatní práce 720,-Kč
Pracovník na cestě, čekání pilota 270,-Kč
Mechanik 540,-Kč
Ostatní administrativní práce 390,-Kč

 Toto jsou základní a obecná pravidla pro realizaci dodávky dovozu letadla do ČR zajišťované naší společností. Pro každý jednotlivý případ od nás obdržíte konkrétní nabídku, která bude reflektovat specifické podmínky konkrétného dovozu.

V případě zájmu o naše služby nás prosím kontaktujte.

Odběr novinek

automatické rozesílání aktualit
do Vašeho e-mailu.

(spam ochrana)

 
meteo
webkamera

cz en

© 2014 | Air Jihlava - service s.r.o. | redakční systém Admin Pro | SPRÁVA WEBU